Kusursuz zeytinyağı


İyisi kötüsü

İyi ya da kötü zeytinyağı diye bir şey yoktur, sadece kusursuz ya da kusurlu zeytinyağı vardır.

Yağın ne kimyasal bileşiminde (asitlik, K değerleri,...) ne de duyusal değerlerinde (aromalar, tazelik,...) herhangi bir kusur bulunmamalıdır. Bu tür zeytinyağı kusursuzdur.

Ancak o zaman yağı beğenip beğenmediğiniz hakkında konuşabilirsiniz - bir zevk meselesi.

Kusursuz zeytinyağı söz konusu olduğunda önemli olan nedir?

Kalite şu faktörlere bağlıdır: %50'si zeytine bağlıdır. Zeytin bozulmamış, taze ve doğru zamanda hasat edilmiş olmalıdır. Geri kalan %50'si ise hasat sürecine, hasat sonrası işlemeye ve karmaşık sıkım ve depolama sürecinin üstesinden gelmeye bağlıdır.

Kendi makinamız

Avantajımız hasat edilen zeytinleri hemen kendi işletmemizde bize ait makinalarla işleyebilmemiz, sıkım yapabilmemizdir. Zeytinliklerimiz ve işletmemiz birbirine çok yakın olduğu için hasat edilen zeytinler 1-2 saat içerisinde sıkılıyor.

Bu bizim için yüksek kalite standartlarımıza sadık kalmada büyük bir avantajdır.

Ürün

Bu tür avantaj zeytinyağlarımızın çok düşük asitliğe (genellikle 0,07* ile 0,5* arasında; AB, 0,8'e kadar izin vermektedir)sahip olmasına neden olur. Duyusal değerler, özellikle aromaların korunması için tüm adımlar sıkı ve dikkatle takip edilir.

Son olarak, polifenol değerlerinin mümkün olduğunca yüksek seviyede kalması için çaba gösteririz. (Zeytin çeşidine de büyük ölçüde bağlı olan 200* ile 800* mg/kg tirozol arasındaki değerleri ölçüyoruz).

*) Kendi laboratuvarımızda ölçülen değerler. Açıklamalarımıza çok dikkat ediyoruz. Elbette akredite laboratuvarların sonuçları belirleyicidir.